Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Izmene Zakona o privrednim društvima

profi sistem - news

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 44/2018) primenjuje se od 9. juna 2018. god., dok se u stvari većina izmena primenjuje od 1. oktobra 2018. god. a neke čak od 1. januara 2022. god.
Izmene su veoma obimne tako da će biti predmet posebnih komentara. Ono što je zanimljivo, ovim izmenama je predviđeno da u mnogo propisa prestaju da važe odredbe kojima se ustanovljava obaveza upotrebe pečata u poslovanju društava i preduzetnika.
Tekst navedenih izmena zakona, koje novine donose i koje propise ukidaju možete pogledati u okviru baze Propis Soft.

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam