Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Finansijske usluge

profi sistem - news

U „Sl. glasniku RS“, br. 44/2018 objavljeni su:
    • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije koji se primenjuje od 9. juna 2018. god;
    • Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu koji se primenjuje nakon 16. septembra 2018. god;
    • Zakon o finansijskom obezbeđenju koji se primenjuje od 1. januara 2019. god;
    • Zakon o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica koji se primenjuje nakon 16. decembra 2018. god;
    • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama koji se primenjuje nakon 16. marta 2019. god.

Tekstove navedenih zakona i koje novine donose možete pogledati u okviru baze Propis Soft.

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam