Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Rad državne uprave i javnih agencija

profi sistem - news

U „Sl. glasniku RS“, br. 47/2018 sa primenom od 1. januara 2019. god. objavljeni su:
    • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama,
    • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama,
    • Zakon o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave,
    • kao i Zakon o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi,
koji se primenjuje od 28. juna 2018. god.
Tekstove navedenih zakona i koje izmene donose možete pogledati u okviru baze Propis Soft.

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam