Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Prava nacionalnih manjina

profi sistem - news

U „Sl. glasniku RS“, br. 47/2018 sa primenom od 28. juna 2018. god. objavljeni su:
    • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina,
    • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina,
    • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama.

Tekstove navedenih zakona i koje izmene donose možete pogledati u okviru baze Propis Soft.

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam