Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Upis u katastar i prijava poreza na imovinu preko javnog beležnika

profi sistem - news

U „Sl. glasniku RS“, br. 50/2018 sa primenom od 1. jula 2018. god. objavljeni su:
    • Uredba o načinu dostavljanja dokumenata u postupku upisa u katastar i načinu izdavanja izvoda iz katastra elektronskim putem;
    • Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave za poreze na imovinu preko javnog beležnika.
Tekstove navedenih propisa i koje olakšice za građane donose možete pogledati u okviru baze Propis Soft.

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam