Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Transplantacija organa, ćelija i tkiva

profi sistem - news

U „Sl. glasnik RS“, br. 57/2018 sa primenom od 2. avgusta 2018. god. objavljeni  su:
    • Zakon o ljudskim ćelijama i tkivima, čijim stupanjem na snagu  prestaje da važi Zakon o transplantaciji ćelija i tkiva („Službeni glasnik RS”, broj 72/09).
    • Zakon o presađivanju ljudskih organa, . čijim stupanjem na snagu  prestaje da važi Zakon o transplantaciji organa („Službeni glasnik RS”, broj 72/09).
Tekstove navedenih zakona možete pogledati u okviru baze Propis Soft.

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam