Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Uslovi i način ostvarivanja finansijske podrške porodici sa decom

profi sistem - news

Novi Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 58/2018) primenjuje se od 27. jula 2018. god.
Ovim pravilnikom utvrđuju se bliži uslovi i način ostvarivanja prava od opšteg interesa utvrđenih Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017 i 50/2018, i to prava na:
1) naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta;
2) ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta;
3) roditeljski dodatak;
4) dečiji dodatak;
5) naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja;
6) naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu sa smetnjama u razvoju i decu sa invaliditetom;
7) naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu korisnika novčane socijalne pomoći.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestao je da važi Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom („Sl.glasnik RS”, br. 29/2002, 80/2004, 123/2004, 17/2006, 107/2006, 51/2010, 73/2010 i 27/2011 – US).
Kompletan tekst navedenog pravilnika možete pogledati u okviru baze Propis Soft, a detaljan prikaz istog u drugim rubrikama na Pravnom portalu.

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam