Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu

profi sistem - news

U „Sl. glasniku RS“, br. 59/2018 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura, koji se primenjuje od 1. avgusta 2018. god.
Tekst navedenih izmena i dopuna pravilnika možete pogledati u okviru baze Propis Soft.

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam