Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Propisivanje i izdavanje lekova

profi sistem - news

Novi Pravilnik o obrascu i sadržini lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanja lekova („Sl. glasnik RS“, br. 74/2018) stupa na snagu 13. oktobra 2018. god.
Ovim pravilnikom propisuju se obrazac i sadržina lekarskog recepta za lekove koji se upotrebljavaju u humanoj medicini a koji se izdaju uz lekarski recept, kao i način izdavanja i propisivanja lekova.
Početak primene novog pravilnika može biti odložen:
1) najviše 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, znači do 13. novembra 2018. god., u domovima zdravlja iz Plana mreže zdravstvenih ustanova u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita;
2) najviše 60 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika,  znači do 14. decembra 2018. god., u apotekama sa kojima Republički fond ima zaključene ugovore radi pružanja usluge izdavanja lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
3) do 1. marta 2019. godine u domovima zdravlja u privatnoj svojini i neugovorenim apotekama.
Početak primene obaveze da kad se lek propisuje na osnovu mišljenja lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine, lekar specijalista dostavlja medicinski izveštaj u elektronskoj formi lekaru koji propisuje lek u roku od 24 časa od prijema obaveštenja nakon čega se lek može preuzeti u apoteci, može biti odložen najviše:
    •  dve godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, znači do 13. novembra 2020. god.,  u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita i ugovorenim apotekama;
    • tri godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, znači do 13. novembra 2021. god., u zdravstvenim ustanovama u privatnoj svojini i neugovorenim apotekama najkasnije po isteku.
Danom stupanja na snagu novog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lekova („Službeni list SRJ”, br. 1619/94, 22/1997 i 52/2002).

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam