Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Propisi o opštoj bezbednosti

profi sistem - news

U „Sl. glasniku RS“, br. /2018, objavljeni su:
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama koji  se primenjuje od 21. novembra 2018. god.
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o policiji koji  se primenjuje od 21. novembra 2018. god;
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o detektivskoj delatnosti koji  se primenjuje od 21. novembra 2018. god;
Zakon o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije koji  se primenjuje od 21. novembra 2019. god.

Tekstove navedenih propisa, koje izmene donose a koje propise ukidaju možete pogledati u okviru baze Propis Soft.
 

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam