Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Provosuđe i pružanje pravne pomoći

profi sistem - news

U „Sl. glasniku RS“, br. /2018, sa primenom  od  god., objavljeni su:
Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova koji  se primenjuje od 21. novembra 2018. god;
Zakon o izmenama Zakona o parničnom postupku koji  se primenjuje od 21. novembra 2018. god;
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera  koji  se primenjuje od 21. novembra 2018. god;
Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji  se primenjuje 1. oktobra 2019. god;
Zakon o lobiranju koji  se primenjuje od 14. avgusta 2019. god;
Zakon o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa koji  se primenjuje od 21. novembra 2018. god.

Tekstove navedenih propisa, koje izmene donose a koje propise ukidaju možete pogledati u okviru baze Propis Soft.

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam