Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Vanredne situacije

profi sistem - news

U „Sl. glasniku RS“, br. /2018, sa primenom  od  21. novembra 2018. god., objavljeni su:
Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama,
Zakon o dopuni Zakona o zaštiti od požara,
Zakon o kritičnoj infrastrukturi, 
Zakon o dobrovoljnom vatrogastvu.


Tekstove navedenih propisa, koje izmene donose a koje propise ukidaju možete pogledati u okviru baze Propis Soft.

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam