Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Položaj državnih službenika i nameštenika i ostalih zaposlenih u javnom sektoru

profi sistem - news

 

U „Sl. glasniku RS“, br. 95/2018 objavljeni su:

1. sa primenom od 16. decembra 2018. god:

- Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave,

- Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru,

- Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama,

- Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru,

- Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave;

 

2. sa primenom od 1. januara 2019. god:

- Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava,

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima,

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika,

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave,

- Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

 

Tekstove navedenih propisa te koje izmene i novine donose možete pogledati u okviru baze Propis Soft.

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam