Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Obračun i naplata javnih prihoda

profi sistem - news

 

U „Sl. glasniku RS“, br. 95/2018 objavljeni su:

1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica koji se primenjuje od 9. decembra 2018. god;

2. sa primenom od 16. decembra 2018. god:

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana,

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu,

3. sa primenom od 1. januara 2019. god:

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama,

- Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama,

- Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara;

4. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koji se primenjuje od 1. marta 2019. god.

 

Tekstove navedenih propisa te koje izmene i novine donose možete pogledati u okviru baze Propis Soft.

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam