Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

profi sistem - news

 

U „Sl. glasniku RS“, br. 104/2018, sa primenom od 1. januara 2019. god. objavljeni su:

  • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji je ubuduće 23.921,00 din.,

  • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2019. godinu (za samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike i poljoprivrednike), koji je ubuduće 23.921,00 din.,

  • Iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji je ubuduće 341.725,00 din.,

  • Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2019. godinu koji je ubuduće 4.100.700,00 din.

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam