Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Elektronska uprava

profi sistem - news

 

U „Sl. glasniku RS“, br. 104/2018, sa primenom od 5. januara 2019. god. objavljeni su:

  • Uredba o bližim uslovima za uspostavljanje elektronske uprave,

  • Uredba o organizacionim i tehničkim standardima za održavanje i unapređenje Jedinstvene informaciono-komunikacione mreže elektronske uprave i povezivanje organa na tu mrežu,

  • Uredba o načinu vođenja Metaregistra, načinu odobravanja, suspendovanja i ukidanja pristupa servisnoj magistrali organa i načinu rada na Portalu eUprava,

  • Uredba o načinu rada Portala otvorenih podataka,

  • Uredba o bližim uslovima za izradu i održavanje veb prezentacije organa.

Navedene propise možete pogledati u okviru baze Propis Soft.

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam