Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Posebni kolektivni ugovori za ustanove zdravstva i kulture

profi sistem - news

 

U „Sl. glasniku RS“, br. 106/2018 objavljeni su:

 

  • Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, koji se primenjuje od 8. januara 2019. god. i važi jednu godinu, ukoliko se ne sklopi sporazum o produženju važenja istog;

  • Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, koji se primenjuje od 1. januara 2019. god. i važi tri godine ukoliko se ne sklopi sporazum o produženju važenja istog.

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam