Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
Info
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 106/2018 objavljeni su: • Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 104/2018 objavljeni su Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara koji se primenjuju od 1. januara 2019. god. Nove iznose poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara možete pogledati u okviru baze
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 104/2018, sa primenom od 1. januara 2019. god. objavljeni su: • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji je ubuduće 23.921,00 din.,
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 104/2018, sa primenom od 5. januara 2019. god. objavljeni su: • Uredba o bližim uslovima za uspostavljanje elektronske uprave,
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 102/2018, sa primenom od 29. decembra 2018. god. objavljeni su: • Pravilnik o uslovima i načinu sticanja sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 95/2018 objavljeni su: 1. sa primenom od 16. decembra 2018. god: - Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave,
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 95/2018 objavljeni su: 1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica koji se primenjuje od 9. decembra 2018. god;
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 95/2018 objavljeni su: - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu koji se primenjuje od 9. decembra 2018. god;
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 95/2018 objavljeni su: - Zakon o carinskoj službi koji se primenjuje od 16. decembra 2018. god;
profi sistem - designed by scalateam