Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
Info
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 112/2017 objavljen je Pravilnik o Programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“, br. 112/2017) koji se primenjuje od 16. decembra 2017. god.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 112/2017 sa primenom od 23. decembra 2017. god. objavljeni su: - Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 113/2017 objavljeni su: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu koji se primenjuje od 18. decembra 2017. god.,
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 113/2017 objavljeni su: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu koji se primenjuje od 25. decembra 2017. god.,
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 113/2017 objavljeni su: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave koji se primenjuje od 25. decembra 2017. god.
profi sistem
Detaljnije
U „Sl. glasniku RS“, br. 113/2017 objavljeni su: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma koji se primenjuje od 25. decembra 2017. god.,
profi sistem
Detaljnije
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017 ) primenjuje se od 18. decembra 2017. god.
profi sistem
Detaljnije
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017) primenjuje se od 25. decembra 2017. god.
profi sistem
Detaljnije
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017 ) primenjuje se od 25. decembra 2017. god.
profi sistem - designed by scalateam